Saad Consulting :
ВАшият стратегически партньор в България

Дългогодишен опит и индивидуален подход към всеки клиент. Повече от двадесет години SAAD Consulting предоставя консултантски услуги на български и чуждестранни фирми, предимно италиански, избрали Източна Европа за развитието на своята дейност. Услугите ни обхващат всички аспекти в живота на една компания, независимо от това в кой сектор на индустрията и бизнеса се развива. Специализирани сме в осъществяването на цялостен счетоводен и финансов мениджмънт. Предлагаме пълна гама услуги в областта на счетоводството, финансите, бизнес планирането, правното и данъчното консултиране, вътрешен и независим одит, при стриктно спазване на законодателството и защитата интересите на нашите клиенти

Нашите приоритети са насочени към постигане на дъгосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които да допринесат за успеха на вашия бизнес. През годините сме спомогнали за стартирането и управлението на различни бизнес проекти. Ние предлагаме качествено и сигурно обслужване на конкурентни цени, за да имате възможността да се съсредоточите върху развитието на бизнеса си.