Услуги

SAAD Consulting  предоставя консултантски услуги на български и чуждестранни фирми, предимно италиански, избрали Източна Европа.  Услугите ни обхващат всички аспекти в живота на една компания, независимо от това в кой сектор на индустрията и бизнеса се развива:

 • Юридически услуги.
 • Учредяване на ООД, ЕООД, АД, ЕАД, ЕОИИ.
 • Счетоводни услуги
 • Предоставяне на седалище и логистика
 • Подбор на персонал
 • Улуги, свързани с продължително пребиваване на територията на страната на физически лица, чуждестранни граждани.
 • Предоставяне на информация за българската икономика и социален живот, маркетингови проучвания
 • Финансови услуги
 • Данъчни консултации и защита
 • Разработване на софтуерни продукти, необходими за дейността на компанията
 • Asset Management, консултации, свързани с инвестиции в недвижими имоти или предприятия
 • Доверително управление
 • Проучване на партньори за многостранни проекти
 • Организиране на участия в панаири и изложения.
 • Организиране на събития, маркетинг в социалните медии, копирайтинг и дизайн
 • Регистрация и запазване на търговски марки, патенти и модели за защита на авторските права в Европейския съюз и в света.
 • Симултанен превод. Преводи и легализация на документи.
 • Услуги, свързани с прилагане на Закона за защита на личните данни