Контакти

Офис 1

България, София 1142

бул. „Васил Левски” №59;

Моб: +359 88 655 3141

e-mail: info@saad-consulting.bg

Офис 2

ул. „Г. С. Раковски” №140, ет.4

при „София Интернешънъл Секюритиз“ АД

Моб: +359 88 655 3141

www.sis.bg

 

 

Copyright © Всички права запазени.