България

ДАНЪЧЕН РЕЖИМ

Българският данъчен режим е е един от най-благоприятните в Европейския съюз. Благодарение на данъчната реформа от 2007 г. в страната е определен корпоративен данък от 10%. Промяната е насочена към насърчаването растежа на предприемачеството и гарантирането на оперативна и прозрачна данъчна система, съобразена с европейското законодателство.

Данъчни предимства в България1:

  • Корпоративен данък 10%
  • Данъкът върху доходите на физическите лица 10%
  • Ставката на ДДС в България е20%; 9% за туристически услуги
  • 5%данък върху дивиденти и ликвидационни дялове
  • Такса върху представителните разходи – 10%.
  • Данък социални разходи – 10%.

 НИСКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ И ИНДУСТРИЯ

Разходите за труд в България са сред най-ниските в Европа. Цените за  промишлените потребители  са много по-ниски от средните за Европа. Например по данни на Евростат стойността на 1 MW/ч. е 40 €2. Цените на земеделските, индустриалните и недвижимите имоти са много по-достъпни. В България се наблюдава трайна тенденция в изграждането на нови индустриални и офисни недвижими имоти3.

България е на 4-о място4 по качество на интернет сигнала в Европейския съюз. Почти всички обществени места, административни офиси, паркове и институции имат едно от най-добрите и скоростни покрития в Европа.

Брутният вътрешен продукт (GDP) на България е на 4-то5 място по ръст в Европейския съюз – 3.1%6. Страната има стабилна банкова система.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Висококвалифицирана работна ръка. Работоспособно население. Многоезичен персонал98% от учениците в гимназията изучават чужд език (обикновено английски език) и 73% – втори език (италиански, немски, испански и др.). Средна работна заплата 640.64 7.

 

Copyright © Всички права запазени.