България

 Защо да развивате бизнеса си в БЪЛГАРИЯ?

Данъчен режим:

Българският данъчен режим е е един от най-благоприятните в Европейския съюз. Благодарение на данъчната реформа от 2007 г. в страната е определен корпоративен данък от 10%. Промяната е насочена към насърчаването растежа на предприемачеството и гарантирането на оперативна и прозрачна данъчна система, съобразена с европейското законодателство.

Ниски поизводствени разходи и Индустрия:

Разходите за труд в България са сред най-ниските в Европа. Цените за  промишлените потребители  са много по-ниски от средните за Европа. Например по данни на Евростат стойността на 1 MW/ч. е 40 €. Цените на земеделските, индустриалните и недвижимите имоти са много по-достъпни. В България се наблюдава трайна тенденция в изграждането на нови индустриални и офисни недвижими имоти.

България е на 4-о място по качество на интернет сигнала в Европейския съюз. Почти всички обществени места, административни офиси, паркове и институции имат едно от най-добрите и скоростни покрития в Европа.

Брутният вътрешен продукт (GDP) на България е на 4-то място по ръст в Европейския съюз – 3.7%. Страната има стабилна банкова система.

Човешки ресурси:

Висококвалифицирана работна ръка. Работоспособно население. Многоезичен персонал. 98% от учениците в гимназията изучават чужд език (обикновено английски език) и 73% – втори език (италиански, немски, испански и др.). Средна работна заплата 640.64 €.

Географско Положение:

Географското положение на България дава лесен достъп до пазарите в Европейския съюз и Европа, Русия, Турция и близкия Изток. Членство на страната ни в ЕС, само по себе си облекчава транспорта и складирането на стоките, като дава по-лесно и бързо движение на блага между страните членки.

Друг географски плюс е и централното разположение на страната на  Балканския полуостров, даващо възможност за удобен обмен със съседните държави, чийто икономическият растеж, се е увеличил от $468 млрд. до $655 млрд. в периода 2005 – 2010 и продължава да расте.

Освен това, през България преминават 5 паневропейски транспортни коридора, като ТРАСЕКА (Транспортен коридор Европа – Прикавказие – Азия) свързващ страната с Централна Азия.