За нас

Почти 20 години SAAD Consulting предоставя консултантски услуги основно на италиански предприемачи, които желаят да развиват бизнеса си на българския и на меджународния пазар. Специализирани сме в осъществяването на цялостен счетоводен и финансов мениджмънт. Предлагаме пълна гама услуги в областта на счетоводството, финансите, бизнес планирането, правното и данъчното консултиране, вътрешен и независим одит, при стриктно спазване на  законодателството и защитата интересите на нашите клиенти.

В SAAD Consulting  разполагаме с екип от квалифицирани специалисти и клиентите ни получават компетентно обслужване, съобразено с националното и международно законодателство, спецификата на бизнеса им и техните конкретни изисквания. Ние предлагаме бизнес съвети и решения, базирани на дългогодишния ни опит и на сътрудничеството ни с доказани местни и чуждестранни професионалисти.

Нашите дългогодишни клиенти са от различни сфери на икономиката: вътрешна и външна търговия, сектор ИТ, недвижими имоти и строителство, производство, транспорт, ресторантьорство, реклама, инвеститорска дейност и др. Услугите ни обхващат широк диапазон от дейности,  свързани с юридическя живот  на дружеството – от  учредяването до всички аспекти на дейността  му.

Понастоящем SAAD Consulting е част от финансова група Sofia International Securities

Нашиите приоритети са насочени към постигане на дъгосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които да допринесат за успеха на вашия бизнес. През годините сме спомогнали за стартирането и управлението на различни бизнес проекти. Ние предлагаме качествено и сигурно обслужване на конкурентни цени, за да имате възможността да се съсредоточите върху развитието на бизнеса си.

За целите на своята дейност, SAAD Consulting  обработва лични данни в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679  (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни

Copyright © Всички права запазени.