SAAD CONSULTING – ВАШИЯТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР В БЪЛГАРИЯ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА ИТАЛИАНСКИ ФИРМИ С ДЕЙНОСТ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА

БЪЛГАРСКИЯТ ДАНЪЧЕН РЕЖИМ – НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИЯТ В ЕВРОПА

От 2000 г. SAAD Consulting предлага консултантски, юридически, финансови, счетоводни, данъчни и административни услуги на италиански предприемачи и организации, откриващи дейност в София и страната.

Услугите обхващат широк диапазон от дейности:

  • учредяване на дружество, избор на подходяща юридическа и управленска форма за новосъздадени фирми, в това число и доверително управление;
  • идентифициране и привличане на местни партньори, консултиране и управление на процеса на кандидатстване за финансиране от Европейски фондове и програми, за получаване на заеми за инвестиции и развитие, маркетингови проучвания за инвестиционни проекти, проджект мениджмънт. 

През последните години SAAD Consulting предлага консултантските си услуги и на френски фирми и организации, имащи желание да разширят дейността си в България и Източна Европа.Научете повече
Copyright © Всички права запазени.